1.
Milerius N. Montažo ontologija ir anapus jos. RAC [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio7 d.];110:30-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/840