1.
Sabolius K. Susvetimėjimas ir vaizduotė. Charlie Kaufmano „Sinekdocha, Niujorkas“. RAC [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];110:43-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/841