1.
Sabolius K. SUSVETIMĖJIMAS IR VAIZDUOTĖ. CHARLIE’O KAUFMANO „SINEKDOCHA, NIUJORKAS“. RAC [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės7 d.];110:43-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/841