[1]
Szajewski J. 2012. On “Politeness” and “Polite Lies” in Everyday Discourse. Respectus Philologicus. 22, 27 (spal. 2012), 205-218. DOI:https://doi.org/10.15388/Respectus.2012.27.15349.