[1]
Gabrėnaitė E. ir Triaušytė M. 2020. Provokacija kaip žanras: retorinės MeToo diskurso apibrėžtys. Respectus Philologicus. 37(42) (bal. 2020), 78-90. DOI:https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.37.42.40.