[1]
KundrotaitėA. 2020. Literatūrinio miesto erdvė: semiotinės analizės galimybės ir ribos. Respectus Philologicus. 37(42) (bal. 2020), 170-182. DOI:https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.37.42.48.