(1)
Płusa M. Akanie Jako środek Stylizacji językowej W powieściach Litewskich Józefa Weyssenhoffa. RePhi 2018, 34, 25-34.