(1)
Vaivadaitė-Kaidi E. Konceptualiųjų DIEVO Ir JĖZAUS Metaforų Tinklas Evangelijoje Pagal Joną. RePhi 2018, 34, 35-47.