(1)
Bankauskaitė G.; Andriukevičiūtė J. Kultūrinė Trauma Balio Sruogos Romane „Dievų miškas“. RePhi 2018, 34, 83-96.