(1)
Caban W. Oktawian Jeleński – Polak W Carskim Mundurze. O Rosjanach I Relacjach Polsko-Rosyjskich W XIX Wieku. RePhi 2018, 34, 107-122.