(1)
Rimkutė A. Meno Autonomija Ir Demokratija Lietuvos kultūros Politikoje. RePhi 2018, 34, 192-206.