(1)
Ruszkowski M. Nomina Appellativa W Funkcji Imion własnych Postaci Literackich – Zagadnienia Ortograficzne. RePhi 2019, 35, 44-50.