(1)
Pasisz P. Założenia Aksjologiczne I Teoretyczno-Metodologiczne Badań Nad Upadkiem Rzeczpospolitej W twórczości Historycznej Celiny Bobińskiej. RePhi 2019, 35, 159-168.