(1)
Zbróg P. Jak Naukowo Zbadać Normę językową – Zagadnienia wstępne. RePhi 2018, 33, 38-48.