(1)
Ruszkowski M. Wariantywność Fleksyjna Typu ‘bagaży // Bagażów’ We współczesnej Polszczyźnie. RePhi 2018, 33, 59-67.