(1)
Kerevičienė J.; Grikietis L. Meilės Emocijų raiška audiovizualinėje plotmėje. RePhi 2018, 33, 166-178.