(1)
Baranauskienė R.; Mickienė I. Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ Kritinis Leidimas: Praeitis, Dabartis Ir Ateities Perspektyvos. RePhi 2018, 33, 186-195.