(1)
Barkutė S. Objektyvumo Ir Subjektyvumo Santykis Gabrielės Petkevičaitės Moraliniuose Svarstymuose Pirmojo Pasaulinio Karo Metu. RePhi 2017, 32, 41-50.