(1)
Bankauskaitė-Sereikienė G.; Būblaitytė I. Normatyvinis vyriškumas Tarpukario Lietuvos Spaudoje Ir Reklamoje: Karininko įvaizdis. RePhi 2017, 31, 148-163.