(1)
Jonkutė V. Tautinės tapatybės (re)konstravimas XX A. Pab. Tautinio Atgimimo Laikotarpio Lietuvių Ir Latvių literatūrinėje Spaudoje. RePhi 2016, 30, 45-54.