(1)
Kącka-Stanik I. Wpływ Metody gramatyczno­tłumaczeniowej I bezpośredniej Na Nauczanie Dzieci języka Angielskiego. RePhi 2016, 30, 102-110.