(1)
Bankauskaitė-Sereikienė G.; Stravinskaitė R. Vyriškumo Reprezentacija Tarpukario Lietuvos Spaudos Reklamoje. RePhi 2016, 30, 131-146.