(1)
Michow E. Polskie I bułgarskie Frazeologizmy Somatyczne Motywowane Przez Nazwy części ciała służących Do mówienia. RePhi 2016, 29, 121-129.