(1)
Bankauskaitė G. Mūsų Autoriai. RePhi 2015, 28, 11.