(1)
Petrulionytė J. Meilės Miesto Chronotopas: Kauno Vaizdinys Lietuvių kultūroje. RePhi 2015, 28, 41-50.