(1)
Salmeri C. Ekwiwalencja I Strategie przekładowe W Perspektywie Poststrukturalistycznych Teorii przekładu. RePhi 2015, 28, 60-68.