(1)
Zamojski A. Homo Europeicus Naszych czasów. Transformacja Europejskiej tożsamości. RePhi 2015, 28, 69-80.