(1)
Gedzevičienė D. Metaforinė Ribų Ir Ribojimų Konceptų raiška teisės Mokslo Darbuose. RePhi 2015, 28, 99-108.