(1)
Valančė D. Pabrėžiamosios dalelytės (tik, Net Ir etc.) Reklamos Tekstuose. RePhi 2015, 28, 109-119.