(1)
Balčiūnienė I.; Kornev A. N. Vaikų, sergančių Disleksija, rišlusis Pasakojimas: Metodiniai Tyrimo Klausimai. RePhi 2015, 28, 120-130.