(1)
Zbróg P. Składnia Orzeczenia Czasownikowego Przy wyrażeniach Typu ‘pierwszy I Drugi zawodnik’. RePhi 2015, 28, 143-153.