(1)
Dąbrowska-Cendrowska O. Magazyny Poradnikowe Dla Kobiet – Kryzys, rozwój Czy Stagnacja. RePhi 2015, 28, 165-176.