(1)
Bankauskaitė G. Mūsų Autoriai. RePhi 2015, 27, 228-231.