(1)
Bačiulienė K. Meilės Kalba Marcelijaus Martinaičio Knygoje „Atmintys“. RePhi 2014, 26, 98-109.