(1)
Połowniak-Wawrzonek D. Metafora W ujęciu Kognitywnym. RePhi 2014, 26, 166-176.