(1)
Bankauskaitė-Sereikienė G.; Keturakienė E. Amžinas dabartiškumas „Naujosios Romuvos“ (1931–1940) Reklamose. RePhi 2014, 26, 177-189.