(1)
Biržietienė S.; Gabrėnaitė E. Eristinis Argumentavimas Reklamoje. RePhi 2014, 26, 190-202.