(1)
Michow E. Polskie I bułgarskie Frazeologizmy Somatyczne Motywowane Przez Nazwy części ciała służących Do myślenia. RePhi 2014, 26, 203-216.