(1)
Krzysztofik M. Aksjologia Czasu Antropologicznego W XVII-Wiecznych Kalendarzach gdaƄskich Stefana Furmana. RePhi 2014, 26, 217-229.