(1)
Przeniosło M.; Przeniosło M. Wilno I Wileńszczyzna W Okresie Ewakuacji Wojsk I władz Rosyjskich W 1915 R. RePhi 2014, 26, 248-261.