(1)
Bankauskaitė-Sereikienė G. Mačiulis-Maironis, Jonas. Pavasario Balsai. 1920 Metų Leidimo Maketo Fotografinė Kopija. RePhi 2014, 26, 298-301.