(1)
Kulakauskienė D. Atminties perėmimas Ir tapatybės Formavimas: Kartų Naratyvai Vilkyškių Miestyje. RePhi 2014, 25, 160-171.