(1)
Leszczak O. Społeczny I Empiryczny Charakter Transcendentalnego Antropocentryzmu Immanuela Kanta: Problem Istoty człowieczeństwa. RePhi 2019, 24, 21-35.