(1)
Amankevičiūtė S. Kognityvusis požiūris į Stereotipinius Moters įvaizdžius Vizualiojoje Reklamos erdvėje. RePhi 2013, 24, 108-120.