(1)
Mickienė I.; Baranauskienė R. Pietų Aukštaitijos Regiono Toponimai, Kilę Iš Asmenų Pavadinimų. RePhi 2019, 60-72.