(1)
Satkauskaitė D.; Juzelėnienė S.; Baranauskienė R. Charlesio Forceville’io Paskaitų Ciklas „Lingvistiniai Multimodalumo iššūkiai“. RePhi 2019, 171–176.