(1)
Bankauskaitė G. Mūsų Autoriai. RePhi 2012, 22, 283-290.