(1)
ZbrógP. Wybrane Problemy Generowania Grup Apozycyjnych W Dawnej Polszczyźnie. RePhi 2020, 11-21.