(1)
Gabrėnaitė E.; Triaušytė M. Provokacija Kaip žanras: Retorinės MeToo Diskurso apibrėžtys. RePhi 2020, 78-90.