(1)
SenderskaJ. Obraz Osoby Z Zaburzeniem Ze Spektrum Autyzmu W Literaturze Popularnej (na przykładzie Bohatera powieści Jodi Picoult „W Naszym domu”). RePhi 2020, 114-126.