(1)
Alosevičienė E. Daugiakalbių Filmų Ypatumai Audiovizualinio Vertimo Kontekste. RePhi 2020, 147-159.